รวมเพลง ปอง ปรีดา

ฟังเพลงเก่าเพราะๆ จากศิลปิน " ปอง ปรีดา " เสียงเพลงต้นฉบับ

ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าแบบต่อเนื่อง
 1. สาวฝั่งโขง
 2. สาวป่าซาง
 3. สาวเจ้าอยู่บ้านได๋
 4. สาวเจ้าไปไส
 5. ล่องโขงคืนเพ็ญ
 6. เบิ่งโขง
 7. ภาพซึ้งตรึงใจ
 8. เพื่อน
 9. นางในดวงใจ
 10. น้องนางบ้านา
 11. เที่ยวฝั่งโขง
 12. เทพีเชียงใหม่
 13. คิดถึงฝั่งโขง
 14. กลิ่นฟางสาบสาว
 15. ฝั่งโขงในอดีต
 16. เดือนคล้อยคอยสาว
 17. เจ้าสาวไปไส
 18. เพราะมือเธอปั้น
 19. ค่ำนี้พี่นอนหนาว
 20. ล่องโขงคืนเพ็ญ
 21. กลิ่นฟางสาปสาว
 22. เที่ยวฝั่งโขง
 23. ปองอนงค์
 24. ภาพซึ้งตรึงใจ
 25. กุหลาบเวียงจันทร์ 
 26. ตามน้องต้อย
 27. เบิ่งโขง
 28. น้องนางบ้านนา
 29. สาวป่าซาง
 30. สาวอยู่บ้านใด๋
 31. เทพีเชียงใหม่
 32. สาวฝั่งโขง


ปอง ปรีดา [Phong Preeda]
ชื่อจริง คำปัน ผิวขำ
เกิดเมื่อปี 2475 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554.
วันนี้