ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม

ศิลปิน  ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม
เพลย์ลีสต์รวมเพลง
ผลงานเพลง
ลำล่องตามน้องทั่วอิสาน
ลำยาว ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
อวยพรปีใหม่
เต้ยเกี้ยวแรกพบ
เต้ยพ่อกำนัน
เต้ยโนนตาลเกี้ยวคู่
เต้ยส่วยผสมลาว
ฯลฯ

ศิลปิน  ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ ) ปี 2548
วันนี้