รวมเพลง ทองคำ เพ็งดี

ฟังเพลง ทองคำ เพ็งดี รวมเพลงเก่าเสียงต้นฉบับ เพลงลูกทุ่ง หมอลำ ลำกลอน ลำล่อง

เลือกฟังเพลง Audioเสียงต้นฉบับ Official MV
รายชื่อเพลง
 1. ลำกลอน ชมนรก
 2. ลำกลอน จังหวะพิณสามสาย
 3. ลำล่อง ภัยธรรมชาติ
 4. ลำกลอน อวยพร
 5. ลำกลอน สารพัดอาชีพ
 6. ลำกลอน สับสนร้อยกลอน
 7. ลำกลอน พรรณนาหมอลำชาย
 8. ลำกลอน ไก่แสนรู้
 9. ลำกลอน พรรณนาหมอลำหญิง
 10. ลำล่อง เตือนโชเฟอร์
 11. ลำล่อง สัปปะสันโศก
 12. ลำล่อง ห้าปีที่จาก
 13. ลำล่อง จำปาสี่ต้นตอน 1
 14. ลำล่อง นางมัทรีอาลัยรัก
 15. ลำล่อง จำปาสี่ต้น ตอน 2
 16. ลำล่อง จำปาสี่ต้น ตอน 3
 17. ลำล่อง จำปาสี่ต้น ตอน 4
 18. ลำล่อง สั่งลาสลับเต้ย
 19. ลำเต้ย เกี้ยวกัน ทองคำ+บานเย็น
 20. แตงอ่อนเดินไพร
 21. แตงอ่อนลาปาง
 22. ฟ้าสีทอง
 23. อย่าลืมสังขาร
 24. สังขารไม่แน่นอน
 25. ใจหญิงไม่แน่นอน
 26. ลักษณะหมอลำหญิง
 27. ลักษณะหมอลำชาย
 28. โทษของกัญชา
 29. คุณ โทษ สุรา
 30. พิณสามสาย
 31. หาเมียบ่ถึกใจ

หมอลำทองคำ เพ็งดี มีฉายาว่า นกกาเหว่า เพราะเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะเป็นหนึ่งในการลำล่องในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการแต่งกลอนลำได้อีกด้วย ลำล่องที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หมอลำทองคำเป็นอย่างมากคือ ลำล่องเรื่องจำปาสี่ต้น
วันนี้