Home » » รายชื่อศิลปินเพลงเก่าเรียงตามตัวอักษร

รายชื่อศิลปินเพลงเก่าเรียงตามตัวอักษร

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อศิลปิน เพื่อไปยังอัลบั้มรวมเพลง และฟังเพลงได้แบบต่อเนื่อง ครับ
นักร้องเพลงเก่า ทั้งชาย-หญิง ทุกแนวเพลง
รายชื่อศิลปิน เรียงตามตัวอักษร
 1. ก.วิเสส
 2. ก้าน แก้วสุพรรณ
 3. กาเหว่า เสียงทอง
 4. เก่ง กรุงเก่า
 5. แกรนด์เอ็กซ์ Grand-ex
 6. ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด
 7. คำภีร์ แสงทอง
 8. คำรณ สัมบุญณานนท์
 9. คีรีบูน
 10. จรัล มโนเพ็ชร
 11. จังหัน
 12. จิตติมา เจือใจ
 13. จีระพันธ์ วีระพงษ์
 14. ฉวีวรรณ ดำเนิน
 15. ฉันทนา กิติยพันธ์
 16. ชรัมภ์ เทพชัย
 17. ชรินทร์ นันทนาคร
 18. ชาญ เย็นแข
 19. ชาตรี
 20. ชาย เมืองสิงห์
 21. ดนุพล แก้วกาญจน์
 22. ดอน สอนระเบียบ
 23. ดาร์กี้กันตรึม
 24. ดาวใจ ไพจิตร
 25. ดาว บ้านดอน
 26. ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 27. ดิโอฬารโปรเจ็ค
 28. เดอะซัน
 29. เดอะฮอตเปปเปอร์
 30. ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด
 31. เต๋า สมชาย เข็มกลัด
 32. เติ้งลี่จวิน
 33. ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
 34. ทองคำ เพ็งดี
 35. ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
 36. ทูล ทองใจ
 37. เทพพร เพชรอุบล
 38. เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
 39. ธนา พาโชค
 40. ธานินทร์ อินทรเทพ
 41. นราธิป กาญจนวัฒน์
 42. นริศ อารีย์
 43. นัดดา วิยกาญจน์
 44. นิทัศน์ ละอองศรี
 45. บุญเพ็ง ไฝผิวชัย
 46. บุปผา สายชล
 47. ปรีชา บุญญเกียรติ
 48. ปอง ปรีดา ปั่น
 49. ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
 50. โป่ง ปฐมพงษ์
 51. ผ่องศรี วรนุช
 52. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
 53. พนม นพพร
 54. พร ภิรมย์
 55. พรศักดิ์ ส่องแสง
 56. พัชรา แวงวรรณ
 57. พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย
 58. พุ่มพวง ดวงจันทร์
 59. เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
 60. เพรสซิเด้นท์ President
 61. เพลิน พรหมแดน
 62. เพียงพิศ ศิริวิไล
 63. ไพรวัลย์ ลูกเพชร
 64. ฟลาย
 65. ฟ้า สุภาวี
 66. มณีนุช เสมรสุต
 67. มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
 68. ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
 69. มัณฑนา โมรากุล
 70. ไมโคร
 71. ยอดรัก สลักใจ
 72. ยิ่งยง ยอดบัวงาม
 73. เย็นจิตร พรเทวี
 74. รวงทอง ทองลั่นธม
 75. ร็อคเอ๊าะเย๊าะ
 76. ร้อยเอ็ด เพชรสยาม
 77. ระพิน ภูไท
 78. รักชาติ ศิริชัย
 79. รุ่งเพชร แหลมสิงห์
 80. รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย
 81. รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
 82. เรนโบว์ Rianbow
 83. เรียม ดาราน้อย
 84. วงจันทร์ ไพโรจน์
 85. ว.วัชญาน์
 86. วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
 87. วินัย จุลละบุษปะ
 88. วินัย พันธุรักษ์
 89. วิภา จันทรกูล
 90. วิยะดา โกมารกุล ณ นคร
 91. วิเศษ เวณิกา
 92. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
 93. ศรคีรี ศรีประจวบ
 94. ศรชัย เมฆวิเชียร
 95. ศรเพชร ศรสุพรรณ
 96. ศรีไศล สุชาตวุฒิ
 97. ศักดิ์สยาม เพชรชมพู
 98. ศิรินทรา นิยากร
 99. เศรษฐา ศิระฉายา
 100. สนธิ สมมาตร
 101. สมยศ ทัศนพันธุ์
 102. สมหมายน้อย ดวงเจริญ
 103. สมาน หงษา
 104. สลา คุณวุฒิ
 105. สวลี ผกาพันธุ์
 106. สังข์ทอง สีใส
 107. สังคม ยอดนิยม
 108. สัญญา พรนารายณ์
 109. สาธิต ทองจันทร์
 110. สามโทน
 111. สายันห์ สัญญา
 112. สาริกา กิ่งทอง
 113. สุชาติ เทียนทอง
 114. สุเทพ วงค์กำแหง
 115. สุนทรี เวชานนท์
 116. สุภาพ ดาวดวงเด่น
 117. สุรพล สมบัติเจริญ
 118. เสกสรร ชัยเจริญ
 119. เสรี รุ่งสว่าง
 120. เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
 121. แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์
 122. หน่มเสก
 123. หยาด นภาลัย
 124. หิน เหล็ก ไฟ
 125. อนันต์ บุนนาค
 126. อำพล ลำพูน
 127. อิ๊ด วงฟลาย
 128. อิ๋ว เพ็ญโพยม
 129. ฮันนี่ ศรีอีสาน
 130. ฮอทเปปเปอร์ The Hot Pepper

วันนี้